به گزارش وبلاگ بدمینتون شهرستان رودان
 
 

دور سوم

A

Game

Game

B

هیئت بدمینتون میناب

-----

-----

Breather

خلیج پِژَم  5  0 هیئت بدمینتون جناح
پالایشگاه     خانه بدمینتون بندرعباس
هیئت بدمینتون رودان

 5

0

کشاورز بندرلنگه
منبع : (بدمینتون شهرستان رودان(استان هرمزگان |نتایج دور سوم مسابقات لیگ استان هرمزگان در 21 آبان 1395
برچسب ها : بدمینتون ,هیئت ,هیئت بدمینتون